Våra föreställningar är verk som kan ta sig vitt skilda uttrycksformer och pendla mellan tal-teater, dansteater, konsertföreställning, site-specific performance, solo eller gruppföreställning.
Föreställningarna är av associativ /poetisk karaktär där ordets och gestens musikalitet är betydelsebärande och,
i likhet med poesi och musik, berättar utan att vara föreställande. Med undantag av ett par dramatiska verk har vi skapat våra textmanus utifrån författarens eller poetens hela tankevärld snarare än ett enskilt verk. Tematiskt kretsar våra föreställningar kring existentiella och etiska problemställningar utifrån den sociala och politiska situation som vår samtid präglas av.

Vi arbetar med föreställning som process vilket bland annat innebär att varje föreställning är en del av ett större sammanhang, den är både en slutfas och en ny utgångspunkt i den skapande processen. Det innebär också att den föreställningsform som vi arbetar med har en öppen struktur, där regissören lägger fast referenspunkter för en rytmo-dynamisk och kronologisk följd av händelseförloppet, medan det är skådespelaren som ansvarar för att varje gång återskapa föreställningens helhet. Improvisation, dvs. variation och utveckling har den dubbla rollen av att dels vara ett medel under själva arbetsprocessen men också ett konstnärligt val för skådespelarens skapandeprocess innanför den färdiga föreställningen.

Vi betraktar åskådaren som vår gäst och föreställningen som den väsentliga men inte enda beståndsdel av teaterhändelsen.
Att vårda den sociala aspekten, att välkomna åskådaren/gästen och att ge rum åt en samvaro efter föreställningen, kanske över ett glas vin eller liknande, är för oss en naturlig del av helheten. I några av våra föreställningar var denna foajé-del av teaterhändelsen helt integrerad i föreställningens struktur.