Till kommunansvariga för kultur, utbildning, turism etc.

Vill ni vara värd för projektet

IMAGINE
…YOU MAY SAY I'M A DREAMER
BUT I'M NOT THE ONLY ONE…

"Imagine…You may say I'm a dreamer but I'm not the only one…" är ett kulturprojekt som berör flera aspekter av kulturlivet såsom konst, utbildning, turism, social samverkan etc. och riktar sig till förorter och mindre orter i världens alla länder.
"Imagine…" är ett vandringsprojekt som kommer att dokumenteras i bild och skrift.

Ett femtontal internationella artister från X-PROJECT gästar värd-orten under fyra veckor. Under tre veckor förbereds den fjärde veckans händelser då vi på olika sätt involverar alla som vill delta, skolor, föreningar, arbetsplatser, enskilda etc. Under fyra dagar arbetar vi i mindre grupper och på olika platser med olika konstnärliga uttryck eller andra kreativa processer, med att helt enkelt göra något tillsammans, dela en erfarenhet. Det kan ske i form av en kort workshop för till exempel lärare eller för barn och ungdom eller kanske som ett utbyte med lokala konstnärer, etc. Ett tillfälle till förkovring liksom ett tillfälle att prova på något man aldrig sysslat med. Det breda spektrum av workshop/projekt som vi kan erbjuda gör det möjligt för var och en att finna något för just honom/henne. Tanken är att hela orten skall sjuda av kreativitet, där både barn, unga och gamla deltar i en kreativ process tillsammans med någon av artisterna. Aktiviteterna erbjuds kostnadsfritt för deltagarna.

Den sista dagen bjuds ortsbefolkningen på en annorlunda föreställning. Det handlar om en unik teaterhändelse i meningen att den skapas direkt på plats och ställe, utomhus eller inomhus (beroende på typ av arkitektur och omgivning) och framförs bara en gång. Föreställningen byggs utifrån artisternas möte med just den specifika platsen, dess historia och nutid. Ett välkänt ställe som man kanske inte längre lägger märke till fylls med nya upplevelser, ses med andra ögon och på så sätt "återupptäcks" av publiken.
Människor från orten som önskar medverka i föreställningen kommer under de fyra dagarna att arbeta fram sitt inslag tillsammans med regissörerna.

Vi anser det vara viktigt att projektets slutliga form växer fram i dialog med kommunens ansvariga genom att gemensamt "skräddarsy" projektet för just den kommunen.

En huvudförutsättning för att ta emot projektet är att det finns arbetslokaler och boende som kan ställas till vår disposition under hela perioden (fyra veckor). Det vi behöver är två salar, en på c:a 70m2 och en på c:a 30m2 , fri yta och om möjligt med trägolv samt logi för max 16 personer med tillgång till utrustat kök och matsal för självhushållning.

Om er kommun önskar vara värd för projektet "Imagine…" och kan ställa till förfogande de strukturer (arbetslokaler och boende) som vi behöver, kontakta oss för mer information och för en vidare diskussion om projektets genomförande.

Med vänliga hälsningar

Magdalena Pietruska och Roger Rolin
projektansvariga

 
foto:Markus Hofmann & Stefano Lanzardo