"Vi kan inte leva utan logik.
Men logiken dräper poesin.
Och vi kan inte leva utan poesi."

-Ingemar Lindh

Institutet för Scenkonst är en laboratorieteater och internationell mötesplats för scen- och andra konstnärer grundad år 1971 i Storhögen (Östersunds kommun) av Ingemar Lindh, som var dess konstnärlige ledare fram till sin bortgång 1997.

År 1976 började gruppens "nomadperiod" med arbete runt om i Europa, med längre uppehåll i Schweiz, Frankrike, Spanien och Italien.
År 1984 hyrde gruppen en av Italiens äldsta teaterbyggnader, Teatro della Rosa i Pontremoli, och bildade Internationellt Centrum för Autopedagogik och Teaterforskning samt startade ett årligen återkommande pedagogiskt projekt "University of Theatre". I 1985 formaliserade Institutet för Scenkonst sin vistelse i Italien genom att bilda en filial, kulturföreningen "Istituto di Arte Scenica" med säte i Teatro della Rosa.

Från och med 1998 är Institutet för Scenkonst åter baserad i Sverige, i Nygård (Lilla Edets komun), och leds av Magdalena Pietruska och Roger Rolin.
År 2006 bildade vi X-Project, ett internationellt nätverk för scenkonstnärer, som sedan 2008 genomför kulturprojektet "Imagine..." med interaktiva residenser på mindre orter och i förorter.

Laboratoriearbetet, forskning i skådespelarkonst, utgör grunden för vårt teaterarbete som omfattar föreställningar, pedagogik, seminarier och arbetsdemonstrationer.
Val av föreställningsform som stimulerar en ständigt pågående process, där resultatet driver fram processen och inte enbart tvärtom, skådespelarens teater samt kollektiv improvisation är kännemärken för Institutet för Scenkonsts teaterarbete.

Institutet för Scenkonst har valt att förlägga sin bas till mindre orter och har därför redan från start främst varit en turnerande teatergrupp.
Utöver föreställningar och pedagogiska projekt i egen regi arbetar vi internationellt med regiarbete för andra grupper samt håller seminarier och föredrag på Universitet, teaterhögskolor etc.

Mer om vårt arbete och historia kan man läsa i Stenar att gå på av Ingemar Lindh (postum utgåva, Gidlunds Förlag 2003)