Skapandet är människans mest sublima uttryck. Forskningen i skådespelarkonst, dvs. i en konstart där konstnären och hans verk är oskiljbara, går bortanför studier av yrkeshemligheter och berör frågeställningarna
om mänsklighetens villkor.
Det är en kunskap om och meditation över människan. Det är ett sökande av en möjlig gemenskap bortanför den egna okunnighetens och medelmåttighetens gränser, ett sökande som följer en enda logik: Passionens Logik.


-Magdalena Pietruska


Passionens Logik
ett seminarium/arbetsdemonstration/samtal med Magdalena Pietruska och Roger Rolin.
längd: 3, 5 timme med två pauser.

Passionens Logik är ett seminarium där vi berättar om vårt arbete, visar brottstycken ur föreställningar och utifrån praktiska exempel samtalar kring några av de frågeställningar som vi har arbetat med under drygt trettio år av forskning inom skådespelarkonsten.

Vad är precision? Vad är en uppgift? Form eller innehåll?
Motivation? Närvaro? Konst eller Kreativitet?
Varför teater och vilken teater?

Seminariet är öppet för alla och kan presenteras som ett offentligt evenemang eller på skolor, Universitet, teaterföreningar, etc.
Passionens Logik kan också kombineras med en praktisk workshop.

foto: Stefano Lanzardo