Workshops och seminarier


I vår forskning i skådespelarkonsten har vi funnit några grundläggande principer som ger skådespelaren en större autonomi i den skapande processen.
Intentionen, dvs. en handling som baseras på den mentala precisionen snarare än den fysiska, samt distinktionen mellan sens (den betydelse som en handling har i sig) och signifikation (den betydelse som en handling får i ett sammanhang) var t.ex. avgörande för att klargöra principer både för skådespelarens personliga arbete och för den kollektiva improvisationen.

Praktiskt arbetar vi med:
- skådespelarträning (fysisk och vokal)
- röst och textarbete
- personligt arbete (skådespelarens eget laboratorium)
- principer för kollektiv improvisation (variation och utveckling)
- Etienne Decroux' mimteknik och Martial Arts
(i förhållande till skådespelararbetet)
- framarbetande av etyder (korta handlingsförlopp)

Pedagogiskt arbete i egen regi


Internationell teaterworkshop
Varje år sedan 2001 håller vi en tvåveckors workshop i Nygård under sommaren.
Vi arbetar både i grupp och individuellt.
Deltagarantalet är begränsat till tio. Mat och logi ingår.


Open university
Individuella arbetsperioder i Nygård. Open University är reserverad för de som redan arbetat med oss tidigare. Mat och logi ingår.

Är du intresserad att organisera en workshop, kan vi erbjuda:

Teaterworkshop
Längd efter överenskommelse, exempelvis tre dagar, en vecka, etc. Antal deltagare begränsat till 15.Bortom ordet
Varje teknik är bunden till sin estetik. Önskar man frigöra sig från denna estetik måste man också lämna eller gå bortom tekniken.
I ett röstarbete som söker den personliga rösten och dess estetik får man själv finna fram till en teknik genom att lära känna sin egen potential.
Genom konkreta övningar som inte fixeras till resultatet kan man finna en väg som både är ett alternativ och komplement till mer konceptuella tekniker.
Vi arbetar både med och för rösten. Vid textarbete, liksom sånger, söker vi det som är bärare av ordet.
Vi arbetar både i grupp och individuellt. Deltagarantalet är begränsat till sju.

Passionens logik
Seminarium/samtal/arbetsdemonstration om vår forskning i skådespelarkonsten och vårt teaterarbete, riktar sig till skolor, Universitet, teatergrupper etc. men kan också presenteras som ett offentligt evenemang. (läs mer under "Föreställningar").
Passionens Logik kan också kombineras med workshop.