Stenar att gå på av Ingemar Lindh, (Gidlunds Förlag 2003), översatt och redigerad av Magdalena Pietruska och Roger Rolin utkom först på italienska med titeln Pietre di guado, (Edizione Bandecchi & Vivaldi 1998), redigerad av Ingemar Lindh, Paolo Martini och Magdalena Pietruska. Båda utgåvor kom ut postumt.
Boken om vårt arbete och historia innehåller texter av Ingemar Lindh, intervju med Ingemar Lindh av Paolo Martini och Institutet för Scenkonsts krönika av Magdalena Pietruska. 253 sidor, 42 foto.
Stenar att gå på och Pietre di guado kan man köpa genom oss. Stenar att gå på finns också i bokhandeln.
I Norge kan man köpa boken genom Grenland Friteater post@grenlandfriteater.no och Studium Actoris post@studiumactoris.no.
Engelsk utgåva med titeln Stepping stones, översatt till engelska av Benno Plassmann, Marlene Schranz och Magdalena Pietruska, redigerad och introducerat av Frank Camilleri, kommer ut 2010 på Icarus Publishing Entreprise: Holstebro - Malta - Wroclaw

Former för liv och teater. Institutet för Scenkonst och tyst kunnande av Cecilia Lagerström (Gidlunds Förlag 2003), en avhandling för filosofie doktorsexamen vid Stockholms Universitet, Teatervetenskapliga institutionen. 403 sidor, 29 foto

The Missing link, (Teatervetenskapliga småskrifter nr 18, Stockholm1996), 26 texter om Institutet för Scenkonst från 1971 till 1996, samlade och presenterade av Kjerstin Norén. Kompendiet innehåller texter av Ingemar Lindh, Kjerstin Norén, Efrem Mascle, Wilhelm Carlsson och Magdalena Pietruska.

Artiklar i samlingsvolymer och tidskrifter:

2008:
Collective Improvisation: The Practice and Vision of Ingemar Lindh av Frank Camilleri, TDR 52:4

To Push the Actor-Training to Its Extreme: Training Process in Ingemar Lindh's Practice of Collective Improvisation av Frank Camilleri, Contemporary Theatre Review, 18:4

Hospitality and the Ethics of Improvisation in the Work of Ingemar Lindh' av Frank Camilleri, New Theatre Quarterly, 24.3

2006:
A Dictionary of Theatre Anthropology andra utgåva, Eugenio Barba/ Nicola Savarese

2001:
L'Institutet för Scenkonst di Ingemar Lindh: storia, poetica, training, avhandling, Antonella Barberio, DAMS

2000:
My work on myself as a pedagogue av Magdalena Pietruska, The Open Page nr 5

1997:
Dynamikens dramaturgi - Institutet för Scenkonst 25 år av Cecilia Lagerström, Teatertidningen nr 1

1996:
Institutet för Scenkonst - och det medvetet spontana av Cecilia Lagerström, Svenska Teaterhändelser 1946-1996

1995:
Gathering Around the Word Theatre av Ingemar Lindh, Knowledge Is a Matter of Doing red. Pentti Pavolaainen, Anu Ala-Korpela

Registi pedagoghi e comunità teatrali nel Novecento av Fabrizio Cruciani

L'unicità di Decroux - intervento di Ingemar Lindh del 1995 in Culture teatrali nr 1 red. Marco de Marinis, 1999

1994:
Incontrare lo sconosciuto - intervento di Ingemar Lindh del 1994 in Se all'università si sperimenta il teatro red.Vito Minoia, 1998

Un maestro straniero nel teatro italiano: Ingemar Lindh, L´Istituto di Arte Scenica di Pontremoli, avhandling, Monica Rosa, DAMS

1993:
Mimo e teatro nel Novecento av Marco de Marinis

1992:
Sex texter om Institutet för Scenkonst av Kjerstin Norèn, Teatertidningen nr 2

1991:
Teater är skådespelarens dikt - inte författarens av Wilhelm Carlsson, Entré nr 4

Actions Consequences Resonances, dokument över University of Theatre 1989, red. B. Stanley

The Secret Art of the Performer. A Dictionary of Theatre Anthropology red. E. Barba/ N. Savarese

1990:
Passionens logik av Magdalena Pietruska, BUNT (bulletin för nordiska teaterforskare) nr 5

1987:
Skådespelarens teater? Att ta ansvar för sin konstnärliga utveckling av M. Pietruska, Entré nr 2

Al teatro di Pontremoli la Svezia è vicina av Antonio Attisani, L'Illustrazione Italiana nr 49

1986:
Pedagogiken som kunstform av Tor Arne Ursin, Spillerom nr 2

1984:
Den svenska laboratorieteatern av Gunnar Bäck, Entré nr 6

1983:
Anatomia del teatro red. Eugenio Barba/Nicola Savarese

Das stumme spiel geht weiter av Christel Weiler, Theater Heute nr 12

Ingemar Lindh
foto: Stefano Lanzardo