Våren 2006 bildade vi X-PROJECT, en sammanslutning av ett trettiotal internationella artister, främst scenkonstnärer.
Vår gemensamma nämnare är att vi ser konstnärens arbete som en ständigt pågående process i dialog med omvärlden, och där en teaterhändelse är en del av ett större sammanhang.

Vår förhoppning är att X-PROJECT kommer att stärka och berika det egna arbetet i medarbetarnas respektive grupper/teatrar etc., samt att tjäna som en källa eller trampolin för nya föreställningar, nya projekt och nya konstellationer.

X-PROJECTS arbete kommer bl.a. att utformas och utvecklas inom ramen för vandringsprojektet "Imagine…You may say I'm a dreamer but I'm not the only one…" med start 2007.
"Imagine…" är ett kulturprojekt som berör flera aspekter av kulturlivet såsom, konst, utbildning, turism, social samverkan etc. och riktar sig till förorter och mindre orter i världens alla länder.

Magdalena Pietruska och Roger Rolin är huvudansvariga för projektet "Imagine…"

Mer om IMAGINE…